Giới thiệu Offshore

Chúng tôi đã nghe nhiều câu chuyện của các doanh nghiệp đã thất bại trong việc mở Offshore tại Trung Quốc, Việt Nam, Myanma.  Tuy nhiên, nhu cầu mở Offshore và tiếp cận vào thị trường nước ngoài ngày càng tăng lên.

Nguồn nhân lực ngày càng trở lên khó khăn, việc mở Offshore sẽ trở nên cần thiết hơn.

ATTO đã lắng nghe câu chuyện của các nhà tuyển dụng và xin được ra các đề án  Offshore phù hợp.

Các doanh nghiệp Nhật Bản có thể đi thị sát thực tế các doanh nghiệp Offshore tại nước đó.

Chúng tôi xin được hỗ trợ quý vị liên kết với các công ty, doanh nghiệp tại Việt Nam, cùng nhau hợp tác và phát triển.

Offshore là thời kỳ của các phòng Lab

Offshore là thời kỳ của các phòng Lab
Phát triển Offshore là cung cấp 1 đội ngũ chuyên môn cho khách hàng
thông qua những hợp đồng. Khách hàng có thễ dẫn dắt đội ngũ làm việc
theo kỹ thuật phát triển của từng dự án thông qua mail,
các công cụ chat, tích lũy kinh nghiệm, làm quen với văn hóa công ty,
nâng cao hiệu quả công việc.
Có thể đào tạo ra những trưởng nhóm trong tương lai.