Tư vấn doanh nghiệp

Với dân số hơn 90 triệu dân, Việt Nam là một thị trường xuất khẩu có triển vọng.Tuy vậy, cũng có rất nhiều sản phẩm tốt tại Việt Nam chưa được nhập vào Nhật Bản.

ATTO tập trung vào việc tiếp thị, khai thác thị trường và cùng với đội ngũ nhân viên người Việt sẽ hỗ trợ quý doanh nghiệp quảng bá sản phẩm tại thị trường Nhật Bản.