Giới thiệu về ATTO

Tên công ty: Asean Technical Training Organization

Tên gọi tắt: ATTO

Giám đốc: Hiroyuki Hidaka

Ngày thành lập: 08/07/2014

Số vốn: 11,100,000 yen

Trụ sở công ty: 4F Grace Building, 2-3-12, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

Điện thoại/FAX: (+81) 3 6380 1945 / (+81) 3 6380 1946

Giấy phép/Giấy chứng nhận:

Giấy phép kinh doanh giới thiệu việc làm số 13-ユ-306822

Giấy phép kinh doanh Haken số 特13-317919

URL: http:// www.a-tto.jp

http:// www.attojinzai.matrix.jp

Email: info@a-tto.jp

Ngân hàng giao dịch: Ngân hàng Mizuho chi nhánh Shinjuku Chuo

Tập đoàn tài chính chính sách Nhật Bản chi nhánh Shinjuku

***TÓM TẮT KINH DOANH:

Nhật Bản hiện nay phải đối mặt vấn đề thiếu hụt khoảng 1 triệu lao động mỗi năm. Chính phủ Nhật đang suy nghĩ đối ứng bằng các phương án như Kế hoạch tăng thêm 100 triệu người lao động, sử dụng robot thay thế…

Ngoài ra còn có 1 phương pháp khác là sử dụng nguồn nhân lực người nước ngoài. Đặc biệt trong lĩnh vực IT thì ở Việt Nam và Myanmar đang rất phát triển về Offshore, nhiều kỹ thuật viên ưu tú làm việc cho công ty con của Nhật ở các nước này, cũng như tham gia các dự án Offshore của Nhật, có nguyện vọng được làm việc ở Nhật.

Công ty ATTO chúng tôi bằng việc giới thiệu việc làm cũng như hỗ trợ đời sống cho các bạn kỹ thuật viên đến từ các nước Asean nói trên, mong muốn đóng góp cho sự phát triển của Nhật Bản cũng như các nước Asean.

***CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH CỦA CÔNG TY:

-Giới thiệu nhân lực: Kỹ thuật viên Việt Nam, Kỹ thuật viên Myanmar

-Tư vấn hỗ trợ thủ tục Visa

-Giới thiệu các Doanh nghiệp đối tác: Việt Nam, Myanmar, Indonesia