Tin tức ATTO

4/11/2014 Nhận giấy phép kinh doanh giới thiệu việc làm số 13-ユ-306822.

4/11/2014 Nhận giấy phép kinh doanh Haken số 特13-317919.

17/11/2014 ~ Cuối tháng 12/2014 Khuyến mãi lớn dịch vụ tư vấn hỗ trợ visa.

26/11/2014 Ký kết hợp đồng làm đại diện cho công ty Nhân lực Linkpro Thái Lan.

10/12/2014 Bắt đầu tập trung phỏng vấn nhóm ứng viên IT tại Hà Nội- Việt Nam.

18/2/2015  Sửa đổi chi phí hỗ trợ visa.

08/2015 Hợp tác với Thunder Cloud Studio (Vietnam).

08/2015  Hợp tác với Kampoong Monster Studios (Indonesia).

08/2015 Hợp tác với Enspire Studio (Indonesia).

17/10/2015 Tổ chức event lần 1 tại Kawagoe.

01/11/2015 Bắt đầu giới thiệu công ty Offshore tại Myanmar và Việt Nam.

19/12/2015 Tổ chức event lần 2 tại công viên Toshima lần.

29/01/2016 Tăng vốn điều lệ.